Shipments 

การจัดส่ง

Your pack shipment

ทางร้านมีบริการจัดเตรียมสินค้าสำหรับลูกค้าที่ โทรสั่งอาหาร 
ด้วยความเอาใจใส่ และ รวดเร็ว ลูกค้ามาสารถ เข้ามารับสินค้าได้ทันที